Moderpartiet PLR har 30 av 200 mandat i parlamentet.

Belgienflytten har fått schweizare att dryfta om landet tappat sin tätposition som skatteparadis.