Omsättningen i Elekta uppgick till 1 695 miljoner kronor, jämfört med 1 428 miljoner kronor ett år tidigare.