Det framgår av ett pressmeddelande från Teva.

Två av dessa abstract behandlar så kallas poolade analyser från de tidigare fas 3-studierna Allegro och Bravo.