Förlusten per aktie uppgick till 0:26 dollar, jämfört med förlusten på 0:10 dollar per aktie motsvarande period 2011.

Omsättningen var 8,8 miljarder dollar, i linje med analytikernas förväntningar.