Omsättningen uppgick till 235,2 miljoner kronor, jämfört med 181,1 miljoner kronor ett år tidigare.

”När det gäller den ekonomiska oron i framför allt Europa har vi inte sett några effekter på våra affärer”, skriver bolaget i delårsrapporten.