Omsättningen uppgick till 610 miljoner kronor, jämfört med 554 miljoner kronor ett år tidigare.

”Orderingången under kvartalet indikerar att de underliggande försäljningsaktiviteterna kommer att hålla i sig under det andra kvartalet 2012”, skriver bolaget i delårsrapporten.