Aktieanalytikerna hade i snitt räknat med en vinst på 571 miljoner kronor, enligt Reuters.

Omsättningen uppgick till 7 773 miljoner kronor, jämfört med 7 226 miljoner kronor ett år tidigare.

I en prognos räknar ledningen med att efterfrågan under andra kvartalet blir i nivå med det första kvartalet.