Omsättningen uppgick till 1 169 miljoner kronor, jämfört med 1 132 miljoner kronor ett år tidigare, och orderingången uppgick till 1 595 miljoner kronor (1 471).

”En stark finansiell ställning ger oss handlingsutrymme och goda möjligheter att tillvarata de tillväxtmöjligheter som finns på den globala säkerhetsmarknaden”, skriver Gunnebo i delårsrapporten.