Omsättningen uppgick till 730,9 miljoner kronor, jämfört med 743,6 miljoner kronor ett år tidigare.

”Stora delar av omvärlden befinner sig i en tydlig avmattning. Sannolikt kommer det svagare efterfrågeläget att fortsätta under de närmaste kvartalen”, skriver bolaget.