Fabriken ska ligga i regionen kring Plovdiv, Bulgariens näst största stad, och väntas vara klar i slutet av nästa år. När fabriken når full kapacitet kommer den att sysselsätta omkring 600 personer, vilket innebär att ABB då kommer att ha totalt 1 800 anställda i Bulgarien.