Analytiker hade i genomsnitt räknat med en vinst på 5 114 miljoner kronor, enligt Reuters sammanställning.

Omsättningen uppgick till 78 838 miljoner kronor, jämfört med 71 577 miljoner kronor ett år tidigare.

Försäljningen under första kvartalet var den högsta hittills under ett första kvartal. Vd Olof Persson skriver i en kommentar att utvecklingen var särskilt stark i Nordamerika, där lastbilsverksamhetens försäljning steg med 42 procent och Volvo Construction Equipments växte med hela 111 procent.

”Från ett koncernperspektiv bidrog samtliga marknader med försäljningsökningar med undantag för Europa där försäljningen var på ungefär samma nivå som föregående år”, skriver Persson.

Orderingången i Sydamerika minskade i enlighet med förväntningarna, och Volvo kommer att minska produktionen där i maj och juni. Samtidigt har utvecklingen på eftermarknaden varit stark, enligt Persson.

I Japan har efterfrågan på lastbilar ökat under inledningen av året och i Indien hade Volvos samägda bolag VECV en rekordmånad med 6 000 tillverkade lastbilar.

Lastbilsmarknaden i Europa återhämtade sig mot slutet av första kvartalet, efter en svacka under fjärde kvartalet 2011. Orderingången uppgick till 23 400 lastbilar, vilket är en ökning med 19 procent jämfört med föregående kvartal.

”Som en konsekvens av den ökade orderingången planerar vi att öka produktionstakterna i Europa något under det andra kvartalet”, skriver Olof Persson.

AB Volvo höjer prognosen för marknaden för tunga lastbilar i Europa 2012 till cirka 230 00 fordon.

Volvoaktien steg, efter morgonens oväntat starka delårsrapport, med 5,0 procent till 94 kronor när Stockholmsbörsen öppnade.