Den anrika brittiska livsmedelskedjan Tesco, med drygt 300 000 anställda globalt, har först under senare tid inlett en expansion utanför hemmamarknaden men finns nu i flera länder i Europa. Även den viktiga USA-marknaden har blivit en måltavla för en utvidgad satsning men där verkar Tesco gå bet i den hårda konkurrensen.

Redan tidigare i år kom signalerna om att motvinden i USA för Tesco, tredje största dagligvarukedja enligt USA Today, fortsatte. Målet att nå lönsamhet på denna förhållandevis nya marknad under 2012 reviderades och det hette i stället att det skulle bli plussiffror i USA först under 2013.

Många marknadsbedömare har manat Tesco att överge USA, när det varit så tufft där att slå sig in där med bland annat mäktiga Walmart som branschkollega och konkurrent. Planen från början, vid lanseringen i USA 2007, var att Tesco skulle ha runt 200 butiker bara ett par år därefter, har USA Today tidigare uppgivit. Men dessa planer sköts snabbt på framtiden. Flera öppnade butiker inom konceptet Fresh & Easy har redan tvingats ta ned skylten och nu tyder mycket på att Tesco lämnar in totalt i USA.

En signal är att högsta chefen på andra sidan Atlanten, Tim Mason, i veckan meddelat att han lämnar koncernen efter 30 år. Ett tydligare tecken att något är på gång är, enligt the Guardian, att Tesco i veckan också meddelat att ”bolaget initierar en strategisk översyn av den amerikanska verksamheten”. På en följdfråga har Tescos vd Phil Clarke svarat att inget alternativ utesluts.

– Det är sannolikt, men inte säkert att Tesco överger USA helt, sade han enligt den brittiska tidningen.

Phil Clarke sade vidare att det är uppenbart att Fresh & Easy inte levererat acceptabel avkastning till aktieägarna under de här åren i USA. Det har också kommit inviter från andra att köpa hela eller delar av Fresh & Easy. En annan väg att gå kan vara att initiera samarbeten kring kedjekonceptet med andra aktörer. Clarke utlovade en uppdatering av planerna i USA i samband med att Tesco presenterar sitt helårsresultat för ett brutet räkenskapsår i april 2013.

Motsvarande drygt elva miljarder kronor har den amerikanska satsningen kostat Tesco så här långt. Denna siffra summerar ackumulerade förluster och en uppsjö av investeringar.

Trots – eller kanske tack vare – signalerna om en reträtt från USA har Tescoaktien stigit på Londonbörsen i veckan. Analytiker välkomnar uppenbarligen den sannolika flykten från världens mäktigaste nation med en knivskarp konkurrens inom dagligvaruhandeln och där också finanskris och nu skuldkris bjuder värdigt motstånd för branschen.

Lika glada är inte fackföreningar i USA som uttrycker ilska över det öde som Fresh & Easy ser ut att möta i USA.

– Tusentals Tescoarbetare i Fresh & Easy-butikerna får nu sin ledighet i julhelgerna fylld med osäkerhet och rädsla för hur det ska gå med deras jobb, sade exempelvis Pat O´Neill som är vice ordförande i USA i det förbund som motsvarar Handelsanställdas förbund i Sverige.

I dagsläget har Tesco runt 200 butiker i USA. Go west har det handlat om i starten. Butikerna ligger i södra Kalifornien och i Nevada. I moderlandet Storbritannien finns mer än 3000 butiker. Även här är det svångrem som gäller om än inte ett, som det verkar i USA, ett strypkoppel.