Omsättningen uppgick till 71,4 miljoner kronor, jämfört med 109,7 miljoner kronor ett år tidigare.