Försäljningen beräknas ge en reavinst på cirka 200 miljoner norska kronor samt en reaförlust på drygt 100 miljoner norska kronor, skriver Ica i ett pressmeddelande. Efter utförsäljning av varulager och omkostnader för att återställa lokalerna räknas Ica med en något negativ resultatpåverkan på Ica-koncernen.

Läs också om ICA-cheferna som tjänar mer än bankdirektörer.

I samband med försäljningen, som väntas ske under andra halvåret i år, övertar Lagopus alla hyreskontrakt och fastigheter utan att överta driften. Avtalet måste godkännas av 14 hyresvärdar.

Ambitionen är att samtliga 1 100 anställda i Ica Maxi i Norge ska erbjudas ny anställning. Minst två tredjedelar beräknas få jobb i andra butiker och andra företag inom Lagopus-gruppen.