Omsättningen uppgick till 975,4 miljoner kronor, jämfört med 927,6 miljoner kronor ett år tidigare.

I en prognos för helåret spår New Wave en högre omsättning och ett förbättrat resultat jämfört med 2011.