Rörelseresultatet blev en förlust på 9 miljoner euro (cirka 80 miljoner kronor), vilket kan jämföras med analytikernas snittprognos om en vinst på 49,5 miljoner euro.

Mot bakgrund av den svaga europeiska ekonomin räknar bolaget inte med någon vinstökning i år.