Priset på Brentolja sjönk med 34 cent till 103:13 dollar per fat, och USA-oljan föll i pris med 24 cent till 87:58 dollar per fat.