Orsaken är fler raffinaderier i drift och en bedömd minskad krigsrisk i Iran. När sedan återhämtningen i världsekonomin kommit lite på skam väntas efterfrågan på olja falla och därmed priset.

Det som motverkar är att bensinpriset brukar stiga inför sommaren när efterfrågan ökar.

- Jag tror att vi kommer att ligga kring de här nivåerna vi har nu, säger Ulf Svahn, vd på bränsleorganisationen SPBI.