Intäkterna uppgick till 650 miljoner kronor, jämfört med 583 miljoner kronor ett år tidigare.