Och det är ett avtal där priset varierar mer än månadsvis.

– Till exempel att elpriset varierar från timme till timme eller att priset är olika på dagen och natten, förklarar Helena Olssén på branschorganisationen Svensk Energi.

Det finns dock inget krav på att alla elhandelsbolag måste erbjuda sådana avtal. Man får helt enkelt kolla runt eller ringa sin elhandlare och fråga. Men de finns hos de flesta stora elhandlare.

När du beställt timmätning tar elhandlaren kontakt med ditt nätbolag som inom tre månader ska ställa om din elmätare till timmätning.

Byter du till ett timbaserat avtal, och det nya är att det nu går att teckna sådana, då kan du styra din elanvändning till tider då elpriset är lågt.

Men bor du i lägenhet eller villa utan el för uppvärmning är möjligheterna begränsade att dra någon större nytta av ett timbaserat elpris eftersom de största energislukarna är kyl och frys. Och de är igång jämt.

För villaägare med eluppvärmning är möjligheterna att spara större om man har möjlighet att styra tiderna för uppvärmning.

Elprisets variationer

Som genomsnitt under perioden 2000 till 2011 har differensen mellan högsta och lägsta pris under samma dygn uppgått till drygt 10 öre per kilowattimme på den nordiska elbörsen. De allra lägsta och allra högsta priset under samma period har varit 0 öre och drygt 14 kronor per kilowattimme. Till det kommer energiskatt, elcertifikat och moms.

På Nordpool, den nordiska elbörsen, kan du se vad elen kostar under olika timmar på dygnet. Morgondagens priser kan du se omkring klockan 13 varje dag. Elbytarsajten elskling.se har också tagit fram en gratis app där man kan se vad elpriset är timme för timme i det egna elområdet. Även till exempel Eon:s kunder kan hålla koll på priserna i en app. (TT)

Den nya lagen ger kunden rätt att få del av sina mätvärden per månad. Vissa företag kommer att presentera informationen snabbare via kundens egen sida på företagens hemsidor. Av redovisningen av timvärdena kommer man att kunna utläsa hur den egna elanvändningen ser ut över dygnets timmar och man kan då göra justeringar som påverkar elkostnaden.

– Vi vill gå längre och ge kunden tillgång till sina egna mätvärden i realtid. Vi har ett samarbete med elmaterielleverantörerna för att göra det möjligt. På så sätt skulle kunden sedan kunna koppla mer avancerade tjänster till detta, för att till exempel kunna koppla på styrsystem, föra statistik med mera, säger Olssén.

För att dra nytta av timprissättning måste du som kund vara aktiv och ha koll på variationerna i elpriset så att man verkligen styr sin elanvändning till tider då priset är lägre.

– Annars finns risken att elkostnaden i stället blir högre. Som kund, vare sig man bor i villa eller lägenhet, är det viktigt att överväga både möjligheterna och riskerna med ett timbaserat elavtal, säger Olssén.