Efter den stora visningshelgen som nyligen ägde rum är höstens bostadsrally igång. Flera fastighetmäklare noterar stor aktivitet i hela landet.

– Aktiviteten har ökat rejält på bostadsmarknaden med många besökare på visningarna. Vi vet från tidigare år att försäljningen av ettor brukar dubbleras mellan juli och augusti. Eftersom det såldes 540 ettor i riket under juli månad, i riket, så är det troligt att vi kommer att få se runt 1000 sålda ettor i augusti eller mer. Det ska bli intressant att följa om de senaste årens typiska mönster håller i sig även i år, säger Ingrid Eiken vd för Mäklarsamfundet.

I Stockholm liksom på många andra studieorter är efterfrågan stor på mindre lägenheter. Detta spär självklart på prisutvecklingen. Enligt en sammanställning som branschorganisaitionen Mäklarsamfundet har gjort och som SvD Näringsliv har tagit del visar på kraftigt stigande priser på ettor på fler håll i landet.

Prisutvecklingen på ettor baserat på statistik från 14 augusti visar en uppgång i riket på 11 procent jämfört med samma period för ett år sedan. Enligt uppgifterna från Mäklarstatistik kostar en etta i snitt drygt 22 000 kronor per kvadratmeter i riket. I Stockholm är priserna som högst för en etta. Där får man räkna med att i snitt betala drygt 49 000 kronor per kvadratmeter. För Stor-Göteborg ligger motsvarande siffra på 33 700 kronor per kvadratmeter och för Malmö är kvadratmeterpriset drygt 21 000 kronor.

– Ettor är den vanligaste bostaden som yngre köper och man kan konstatera att ettor inte bara har det högsta kvadratmeterpriset utan även en väldigt starkt prisutveckling senaste åren, säger Ingrid Eiken

Även bostadssajten Booli.se har för SvD Näringslivs räkning sammanställt slutbud på ettor under perioden 1 juli till 21 augusti. Det är de senaste buden från budgivningar som mäklare redovisat öppet på sina hemsidor. Det ska nämnas att uppgifterna inte alla gånger återspeglar priset som bostaden slutligen sålts för. Men statistiken ger ändå en fingervisning om prisläget för mindre lägenheter.

– När vi sammanfattar året fram till dagens datum kan vi se att tre av fem av våra toppnoteringar skett under sommaren. Det har varit högtryck, säger vd Anders Kyhlstedt på Booli.se

Bland de fem dyraste minilägenheterna (under 40 kvadratmeter) som för varit föremål för budgivning under perioden 1 juli och 21 augusti i Stockholms kommun återfinns till exempel en bostadsrätt på Skeppargatan, Nedre Gärdet på 39,5 kvadratmeter som fick ett sista bud på 3 950 000 kronor, vilket är 100 000 kronor per kvadratmeter. Lika dyr blev en lägenhet om 17 kvadratmeter Björngårdsgatan på Södermalm vars slutbud landade på 1 700 000 kronor. Tredje dyraste ettan i Stockholm om 25 kvadratmeter låg på Rörstrandsgatan i populära stadsdelen Vasastaden och fick ett kvadratmeterpris på 96 000 kronor, ett slutbud på 2 400 000 kronor. De tre dyraste ettorna i Göteborgs kommun hade slutbud i storleksordningen 57 200 och 64 300 kronor per kvadratmeter och i Malmö kommun pendlade slutbuden mellan 47 900 och 58 3 000 kronor per kvadratmeter som dyrast.

Även på andra studieorter har kvadratmeterpriset för en etta skjutit i höjden. 18 kvadratmeter på Sankt Olofsgatan i studentstaden Uppsala toppade prismässigt med ett slutbud på 72 500 kronor per kvadratmeter som sista bud och i Linköping pendlade de högsta slutbuden på mellan 42 800 och 48 300 kronor per kvadratmeter. I topp en etta på Vretagatan på 26,5 kvadratmeter som under budgivningen steg över 60 procent med ett kvadratmeterpris på drygt 48 000 kronor per kvadratmeter. Enligt Mäklarstatistik ligger medelpriset för en etta i Linköping på 29 190 kronor per kvadratmeter.

Ingrid Eiken på Mäklarsamfundet kan samtidigt konstatera att bankernas skärpta krav på bolån gjort att yngre har fått det svårare att ta sig in på bostadsmarknaden.

– De krävs stora besparingar för att ha råd med en etta i Sverige. I snitt behövs 180 000 kronor för kontantinsatsen, pengar som de yngre många gånger saknar. I Stockholm och på flera andra orter krävs det betydligt mer, säger vd Ingrid Eiken.