Rörelseintäkterna uppgick till 264,9 miljoner kronor, jämfört med 290,1 miljoner kronor ett år tidigare.

I en kommentar konstaterar Jacob Kaplan, tillförordnad vd, att den europeiska skuldkrisen ännu inte är löst.

”Året är med andra ord fortfarande ovisst, och vi fortsätter att agera därefter”, skriver han.