Jämfört med snittet bland europeiska konkurrenter är de lönsamma, de svenska storbankerna. Bankernas räntenetto, skillnaden på in- och utlåningsräntor, antas under tredje kvartalet ha lyft med i runda slängar 7-8 procent, enligt prognoser TT har tagit del av inför veckans delårsrapporter.

- Det handlar om stabil utlåningstillväxt och högre bolånemarginaler. Och så har bankerna kunnat finansiera sig lite billigare, säger Masih Yazdi, analytiker på Credit Suisse.

Bankernas omstridda bolånemarginal ser ut att ha pressats nedåt jämfört med andra kvartalet. Ett annat orosmoln är kreditförlusterna, som för de fyra storbankerna beräknas ha femfaldigats till cirka 3 miljarder kronor under tredje kvartalet. Här finns utrymme för obehagliga överraskningar.

Tvärniten för den svenska konjunkturen, i kombination med en stark krona, kan slå hårdare än väntat mot bankerna.

- Det skulle kunna förändra hur vi ser på svenska banker, säger Yazdi, som påminner om att svensk ekonomi fick stor draghjälp av en svag krona under recessionen 2009.

Populära quiz på nliv.se:

Quiz: Telia och skandalerna

Vad kan du om världens valutor?

Har du koll på snabbmatskedjorna?

Har du koll på svenska finansministrar?

Kan du räkna med procent?

Känner du igen kända reklamslogans?