Kinnevik skriver att företaget med bestämdhet avfärdar Skatteverkets krav och kommer att överklaga Skatteverkets beslut och begära uppskov med betalning eftersom man anser att verkets tolkning av lagen är felaktig.