Hyresintäkterna uppgick till 207,7 miljoner kronor, jämfört med 204,9 miljoner kronor ett år tidigare.