Hyresintäkterna uppgick till 324,5 miljoner kronor, jämfört med 148,1 miljoner kronor ett år tidigare.