Uppgörelsen innebär att Bank of America betalar 2,43 miljarder dollar (omkring 15,9 miljarder kronor) till de aktieägare som lidit skada av lögnaktig informationsgivning i samband med Bank of Americas köp av investmentbanken Merrill Lynch 2009. Bland annat dolde Bank of America för sina investerare att Merrill Lynch vid köpet gjorde stora förluster.

I uppgörelsen, som träffades tre veckor innan stämningen kom upp för rättslig prövning i en domstolsförhandling, erkänner Bank of America att banken har farit med osanning och misslett aktieägarna. Banken åtar sig också att se över och ändra i sin informationspolicy.

– Det här innebär inte att vi sju som har fört talan mot Bank of America kan dela på skadeståndet rakt av, säger Mats Andersson, vd för Fjärde AP-fonden.

Samtliga sju som stämt Bank of America är amerikanska och utländska pensionsfonder.

– Skadeståndet ska fördelas utifrån hur stora ägarandelar vi hade 2009 och hur stor skada vi lidit. I sammanhanget är vi ingen jättestor ägare och dessutom kommer ytterligare ägare att ansluta sig för att göra anspråk på skadeståndet. Men en del pengar blir det nog också till oss och som till sist tillfaller Sveriges pensionärer.”

Det viktiga är inte pengarna, understryker Mats Andersson, utan att Bank of America erkänner att man handlat fel och att man ska ändra sina informationsrutiner. Det sista tror Mats Andersson kan få stor påverkan även på andra amerikanska storföretags informationsgivning till sina aktieägare.

– Det här visar att det finns gränser på hur man behandlar sina ägare och hur man får ljuga i sin information. Det är en jättestor seger för de mindre aktieägarna i amerikanska företag, säger Mats Andersson.

När den slutliga utbetalningen av fjärde AP-fondens andel av skadeståndet och stor den slutligen blir kommer att dröja, tror Mats Andersson.

– Men oavsett när den kommer är det ett välkommet tillskott till fonden.