Att höja taket i a-kassan, som många förespråkar, avvisar Borg helt.

- Vi riskerar att få fler människor som blir fast länge i arbetslöshet om vi har en alltför generös arbetslöshetsförsäkring.