Karima Tice som är vd för Aman Care erbjöd från början främst hemtjänst och personlig assistans. Men sedan rut-avdraget infördes har en annan kundgrupp växt fram.

– Vi har vuxit ganska mycket tack vare rut-avdraget. Vi satsade hårt på det i och med att det var många invandrare som var villiga att jobba med hushållsnära tjänster. Vi har i dag tilläggstjänster som barnpassning och städ, säger Karima Tice.

Hon köpte företaget Aman Care 2008 för 10000 kronor. Affären var knappast något klipp med tanke på att bolaget var skuldtyngt och hade anmärkningar på sig. Men för Karima Tice var det en möjlighet att använda sin kompetens från vården och sin ekonomutbildning.

– Efter gymnasiet flyttade jag från Sverige till USA framför allt eftersom jag inte fick jobb som undersköterska som jag var utbildad till.

Under sina åtta år i USA läste Karima Tice in en kandidatexamen i företagsekonomi. Hon jobbade inom olika serviceyrken och på bank. Erfarenheterna från USA använder hon flitigt som företagare. Till exempel att kompetens är viktigt, men att personens utstrålning och energi är ännu viktigare. Och den kanske viktigaste läxan: att kunden alltid har rätt.

– Det var under mina föräldraledigheter som jag fick chansen att ta över Aman Care. Då hade jag jättemycket tid och jag satsade också mycket tid. Jag var ledig från jobbet och fick föräldrapenning så jag kunde jobba gratis. Jag hade energi och ork och jobbade hårt.

Med barnet på armen lärde hon sig det som behövdes för att driva företag och det blev många samtal till Skatteverket och andra myndigheter. Nu har Karima Tice fått ordning på företagets ekonomi. Företaget växer och har gått från 55 genomsnittsanställda 2008 till 88 stycken 2010.

Flera av regeringens reformer har påverkat förutsättningarna för Aman Care. Lagen om valfrihet infördes 2009. Den innebär att kunden i högre utsträckning än tidigare väljer vilket företag som ska sköta hemtjänsten.

– I och med att våra konkurrenter är stora etablerade företag var det svårt för mig. Jag förstod att jag skulle vara tvungen att nischa mig på något sätt för att få nya kunder. Det gör att vi erbjuder hemtjänst på kundens hemspråk.

Aman Cares affärsidé är också att varje kund ska ha en och samma anställd som kommer hem och utför servicen. Hon tror att det gör att företaget har trognare kunder. Aman Care utför också extra tjänster som kunden inte är beviljade och som det därför inte finns någon ekonomisk vinning i förutom just att kunden blir mer trogen. Karima Tice uppskattar att det handlar om minst två–tre arbetstimmar extra per kund och månad.

Förra året introducerades etableringslotsen. En funktion under Arbetsförmedlingen som har till uppgift att hjälpa nyanlända invandrare att bland annat komma in på arbetsmarknaden.

– Etableringslotsen hjälper mig att hitta rätt personer att anställa. Arbetsförmedlingen kunde också tipsa om personer som gått på socialbidrag länge och var väldigt trötta på det.

Karima Tice får också hjälp av Arbetsförmedlingen att hitta praktikanter. Hon har även anställt en person som tidigare var långtidssjukskriven och nu jobbar deltid. På Aman Care jobbar personalen i sin egen takt, inklusive Karima Tice själv.

– Vi är annorlunda på det sättet att alla anställda bestämmer sina egna arbetstider tillsamman med kunden. Vi har faktiskt inga scheman.