- Först då kan vi se om de svenska bankerna passar in i systemet, säger han på en presskonferens.

Den tyske kollegan Wolfgang Schäuble tror för sin del att EU inledningsvis måste fokusera på systemviktiga banker och banker i stödprogram och att ansvaret för att övervaka samtliga 8 000 banker i eurozonen måste delegeras ut till nationella myndigheter.