Bolånetaket har hjälpt till att bromsa upp hushållens skuldsättning. Till denna inbromsning har naturligtvis bidragit att boräntorna ökat. Bankernas omtalade marginaler har alltså fått hushållen att låna mindre.

Dessutom har fler börjat amortera. Men Stefan Ingves pekade på att mer än hälften av de nya lån som beviljas inte har några amorteringskrav alls.

Riksbanken anser att svenska banker kan hantera stora fall i bostadspriserna. Det har Riksbanken sagt förr och det är ingen överraskning.

Men han pekade också på att Riksbanken, Finansinspektionen och Finansdepartementet kräver högre kapitaltäckning av de svenska bankerna. En finansiell kris kostar samhället gigantiska summor. Därför måste bankerna vara starkare finansiellt.

”Bankerna behöver låna ut en smula mer av sina egna pengar och något mindre av andras”, sade Stefan Ingves. Han har sagt det förr men det tål att upprepas: om bankerna ska göra affärer måste de använda en större del av sina egna pengar som insats. De ska inte räkna med att vi medborgare i alla lägen träder in och räddar dem.

Bankerna tar risker och ska också betala ett pris för det. Det får de flesta andra företag göra. Det kallas marknadsekonomi.