Enligt myndighetens rapport minskar bankernas kreditförluster i Baltikum. Under det första kvartalet uppgick de till 4,4 procent av den totala utlåningen, den lägsta nivån sedan finanskrisen inleddes 2008.