Tor Air har sagt att rekonstruktionsansökan sannolikt ska lämnas in i veckan. Cirka 2 900 passagerare har outnyttjade biljetter och Transportstyrelsen hänvisar till Konsumentverkets hemsida.