Det som framför allt kan förbättras är kontorens inre arbete med organisation, styrning och ledarskap.

”Det finns i dag personer som står utan sysselsättning längre än nödvändigt, vilket är kostsamt både för individen och samhället. Arbetsförmedlingen bör börja mäta effektiviteten mer systematiskt i syfte att utveckla verksamheten”, säger riksrevisor Gudrun Antemar i ett pressmeddelande.