efter sca-härvan Nyrén petas från
Industrivärden

Anders Nyrén godkände Martin-Löfs kritiserade SCA-resor.
Nu tvingas han bort från SCA, Handelsbanken och Sandvik.