SvD avslöjar Vd:n godkände
uppdrag till
Martin-Löfs son

"Han har gjort en del researcharbete för SCA tidigare."