Webb-tv | Valet 2014 ”Det här har
varit sex år av
krishantering”

SvD Näringsliv grillar Centerns chefekonom Martin Ådahl.