Nyrén sparkas från Industrivärden Fredrik Lundberg: ”Det är ett
svårt beslut”

WEBB-TV: Kommenterar Anders Nyréns olämplighet.