Webb-tv | intervju ”Vi har en idé
om intäkter men
inte en budget”

FI:s Kenneth Hermele om partiets ekonomiska politik.