svd story: Billiga bostäder & brutala banker ”De är beredda
att gifta bort sina
barn för pengar”

I Lettland är såren från finanskrisen fortfarande öppna.