Annons
X
Annons
X
Scen
Recension

Opera showroom Mycketomväxlandepåoperaperformance

PÅPLATS

Opera showroom

Genre
Opera

Folkoperan.

VivetinteriktigtvadOperashowroomär,skriverFolkoperanisinpresentationavhelgensoperaperformance.Likaundrandeärnogpubliken,mennärvigårhemharviiallafallfattatattdetärnågotmycketomväxlande.

MellikaMelouaniMelaniochBengtGomérhargjortettparverksomupprepashelakvällen.IRegulatingaggressionsstirrarnågrakraftigamänmedtatueringarmotbilderavsigsjälvaienfängelseliknandemiljö.Enavdem–KosmaRanuer–brytermönstretochvrålarutJagosCredourOtello,innanhanfallerihoppådetstarktlysandegolvet,alltmedanenstråktriospelaritrappan.

SammastråktrioklingarnärUlrikaSkarbyframförCarmensChansonbohémienne(Zigenarsången)förmedlemmarienromskpingstförsamling,somtystochallvarligtbetraktarhennesåmanderörelserienfärggladvolangklänning.DensortensCarmentolkningharvivisserligenintesettpåsvenskscendesenastedecennierna,menperformanceverketskommentarärväländåinteutangiltighet.

Annons
X

StarkastintryckunderkvällengerGunillaStephensframförandeavslutscenenurRagnarök,därhonmedblondavetekringlorkringöronenuppmanarpublikenattklippabitarurhennesklänning.Cutpiecekallasdettanästan50årgamlaverkavYokoOnosomregissörenEllenNymanförsermedBrünnhildeklang.Könuppmotscenenförtankarnatillettnattvardsbord.

EnsomklipperlossettstyckeklänningärbasenStigTysklind,somelegantstoppartygbitenibröstfickaninförsinegenbejubladeentrétillsammansmedskånskapunkbandetSlöaknivar.DåfårvihöraettannatWagnerstycke,Sångentillaftonstjärnan,somfåttdennyatiteln”Ensmakavkiss”.Detblirkvällensmestkontrastladdademöte.

MestallvarmötervihosHåkanHagegård,somhållermästarklasseriettlitetrepetitionsrumbakomscenen,därhanmedkraftvisarhurMusettesvalsariaskasjungas.Somavslutningsamlarhanentotaltystpublikkringettstearinljusförattpratadöden.

FörfinalenstårdefemmedlemmarnaiOperahögskolansExtendedopera,somtäckerbådegolvetochsigsjälvamedstorasjoksvartplastochgnisslandetejpremsor.Enavdemklipperhålisäckenhonharöverhuvudetochgersångenfrittutlopp,enelegantkopplingtillYokoOno.Sisthörsnågrahojtandevalkyrierop.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X