Annons
X
Annons
X

Muslimskhögtidkanblihelgdag

Detärdagsatttillsättaenutredningochseöverdesvenskahelgdagarna,anserpartisekreterareCarinJämtin(S).Sverigeärett”multi­kulturellt”samhälle,ochhonöppnarnuförattinföraenmuslimskhelgdag.

Foto: SCANPIX

CarinJämtingillarförstamaj.

–Detärenjätte-jätteviktigdag.Ensymbolförrättvisaochfrihet,iSverigeochivärlden,förbarn,förgamla,förallamänniskor.

SjälvfiradehonigårarbetarrörelsensegenhögtidsdagiÖrebromedatttalapåOlofPalmestorg.

Annons
X

–Detärjuvalrörelse.OchjagtyckeromÖrebro,minmankommerdärifrånochjagträffadehonomdär.

Menattförstamajärrödmärktikalendernärinteoomtvistat.Detfaktumattdemonstrationstågenharglesnatgöratthelg-dagenkanslopas,skrevMalinLöfsjögård(M)ienmotiontillriksdagen2009.”Detkanocksåtyckasmärkligtattiendemokratihaenhelgdagsomharsingrundienskildapolitiskapartiershistoria”,fortsätterhon.

Socialdemokraternaspartisekreterarevärnarförståssinhögtidsdag,sominfördes1939.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  –Jagtyckerattförstamajskavarakvarsomhelgdag,såattmansertillattmänniskorharenmöjlighetattvaramed.Detärenviktigdagattmanifesteragrundläggandeviktigasakeridetsvenskasamhället.

  DäremottyckerCarinJämtinattdetärdagsförenöversynavdesvenskaallmännahelgdagarna.

  –Detvarlängesedanvitittadeöverdet.Nästanallavårahelgdagar,förutommidsommarochförstamaj,ärreligiöstkristetbetingade.Sverigeäridagettmultikulturelltsamhälle,ochdetärverkligenvärtatttittapåhurmankangöra.

  Detären”väldigtgrannlagauppgift”atttaställningtillvilkadagarialmanackansomskavararöda,betonarCarinJämtin.Menhongerändåettkonkretexempel:

  –Mankanfunderaöverominteeid,muslimernasjulafton,bordevaraenhelgdag.EftersomSverigeärheterogentbordehelgdagarnafaktisktspeglanågonslagskänslaavattviärolika.Detgördeinteidag.

  Eidal-fitr–ellerkortochgotteid–ärdenårligahögtidsomavslutardenmuslimskafastemånadenramadan.Firandetpågåritreellerfyradagar,ochdenförstadagenärviktigast.

  Eid,sombetyder”enåterkommandelyckaellerfestglädje”,ärigrundenenreligiöshögtid,menfirasävenavmuslimersominteäraktivttroende,ochavstoradelaravbefolkningensomhelhetiländerochregionerdärislamärmajoritetsreligion.

  Villduharflerhelgdagarialmanackanellerskanågontasbort?

  –Jagtrorinteattmankanhafler.Mendethärärenrättkompliceradfråga,somkräverenegenutredning,sägerCarinJämtin.

  Lagenomallmännahelgdagarändradessenast2005,efterenintensivpolitiskdebatt.Dåblevnationaldagen,densjättejuni,ennyhelgdag.Samtidigtförvandladesannandagpingstfrånröddagtillenvanligmåndag.

  Annons
  Annons
  X
  Foto: SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X