Annons
X
Annons
X

Mora-Nisseharavlidit

DenlegendariskelängdskidåkarenNils”Mora-Nisse”Karlssonharavlidit,94årgammal.

(uppdaterad)
Mora-Nissepåbilderfrån1943och1944.

Mora-Nissepåbilderfrån1943och1944. Foto: SCANPIX

–Hanavledimorse,bekräftarVasaloppetssportchefTommyHöglundförTT.

Mora-Nissesomnadeintystochstillaklockantioövertolvinattinärvaroavdenärmasteanhöriga,skriverDalarnasTidningar.

Nils,Mora-Nisse,Karlssonföddesden25juni1917ibynÖstnorutanförMora.HanärenavSverigesgenomtidernabästaskidåkare.PåmeritlistanfinnsOS-guld,VM-bronsoch37SM-guld,varav17individuella.NärMora-NissevanntreSM-guldiBoden1944belönadeshanocksåmedSvenskaDagbladetsbragdmedalj.HanharvunnitVasloppetniogånger.

Annons
X

Mora-Nissedeltogi275tävlingarochendastiundantagsfallvarhansämreänsjätteman,skriverDalarnasTidningar.

–Mora-Nissevarenavdeabsolutstörstasvenskaskidåkarnanågonsin.DetärenavderiktigtstoraOS-legendarernasomhargåttbort,sägerOlaBillger,sportchefpåSvenskaDagbladet.

DetfinnsnågrasvenskaskidåkaresomharvunnitflerOS-guldochVM-guldänMora-Nissegjorde.Menidetsvenskaidrottsminnetärhanenavde20störstastjärnornaunder1900-talet,menarOlaBillger.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  –DetvarsåklartenannantidnärhanvannallasinaVasaloppssegrar,menjagtrorinteattnågonkommerkunnagöraomdethangjorde.OchomjaginteminnsheltfelsåärhandensomföreZlatangjortdenbästsäljandesportbokennågonsin.

  ThomasWassbergärenannanlegendarinomsvenskskidåkning.HanträffadeMora-Nissenågragångermenlärdealdrigkännahonomnärmare.

  –Hanvarentrevligochbrakarl,sägerhantillSvD.se.

  Vadharhanbetyttfördigsomskidåkare?

  –Liteinspirationibörjankanskemenintedirektnågotmer.Menhanvarjuenavdestora.

  VasaloppetsvdJonasBauerberättarför Expressen.seattMora-NisseengageradesigiVasaloppetsutvecklinglångtuppiåldernochsattimålområdetochtogemotcyklisternanärförstacykelvasanavgjordes.

  VidsidanavspåretdrevMora-Nisseenegensportaffär,”Mora-NissesSport”,somblevenvälbesöktturistattraktionunderfleraår.

  FörutomattMora-NissevartävlingsledareförVasaloppetunder17årvarhanävenledamotiSvenskaSkidförbundetslängdkommittéochledareförlandetsOS-ochVM-åkareåren1954-1966.

  TT

  Annons
  Annons
  X

  Mora-Nissepåbilderfrån1943och1944.

  Foto: SCANPIX Bild 1 av 2

  Mora-NisseKarlssonvidetttraditionsenligtbesökispårenunderVasaloppet2007.

  Foto: ULFPALM/SCANPIX Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X