Annons
X
Annons
X

MisstänktmordutanförStockholm

EnmanhittadesidagdödietthusvidMälareniVårbygårdutanförStockholm.

Av TT
(uppdaterad)

Polisenmisstänkeratthanharmördats,menvillintegåinnärmarepåhansskador.

–Menjagkansägaattskadornavisaratthanintehargjortdetsjälv,sägerPeterCederblad,gruppchefvidSödertörnspolisen,tillaftonbladet.se.

Mannenhittadestackvareettanonymttips.Hansidentitetärännuokänd.

Annons
X

StockholmTT

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X