Annons
X
Annons
X

GummibåttillSkåne–troshahaftflyktingombord

InattpåträffadesengummibåtutanförHelsingborgmedenmansomsaknadeid-handlingar.

–VimisstänkeratthankomtillSverigeförattsökaasyl,sägerKimHildvidSkånepolisen.

Id-kontrollerna
Kustbevakningenvarförstpåplatsnärgummibåtenanträffades.

Kustbevakningenvarförstpåplatsnärgummibåtenanträffades. Foto: JohanNilsson/TT

GummibåtenpåträffadesstraxföreklockantrenattenmotsöndageniDomsten,norromHelsingborg.PolisenhadeinnandessfåttlarmfråndendanskasjöräddningenomattengummibåtbefannsigivattnetmellanHelsingörochHelsingborg.

Närpolisenkomtillplatsengrepmantvåmänsombefannsigvidbåten.Enavdemsaknadeid-handlingar.

–VimisstänkeratthankomtillSverigeförattsökaasyl.Menjagharintemerinformationänså,sägerKimHild,presstalespersonvidSkånepolisen.

Annons
X

MännentroshastulitenbåtiHelsingöriDanmark.Detvåärdärförmisstänktaförhäleri.Bådamännengrepsavpolis.

Denmansomhadeid-handlingar,en24-åring,ärmisstänktförmänniskosmuggling.

–Hanharettnorsktid.Denandremannenuppgeratthanärfödd1988.VitroratthankommerfrånMellanöstern.HansägersjälvatthankommerfrånsödraIrak,sägerMarcusAndersson,inrebefälvidpoliseniHelsingborg.

Kustbevakningenvarförstpåplatsen,enligtpolisen.

–Menjagharingamerdetaljeromhurdetgicktill,sägerKimHild.

Ärdettaförstagångensedanid-kontrollernainfördessomenpersonsomtrosviljasökaasyltarsigöverÖresundibåt?

–Detkannogvaraså.

Imåndagsinfördesid-kontrollerförresormedtåg,bussochfärjafrånDanmarktillSverige.Detinnebärattasylsökandeutangiltigaid-handlingarintekantasigtillSverigepålagligavägar.

HärliggerDomsten:

Annons

Kustbevakningenvarförstpåplatsnärgummibåtenanträffades.

Foto: JohanNilsson/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X