Annons
X
Annons
X

MisstänktcyberattackmotIran

Iranskamyndigheterutrederenmisstänktcyberattacksomskahariktatsmotlandetsoljeindustriochpåverkatenviktigterminalvarifrånoljaexporteras.EnligtkällorilandetsindustrisektorangrepettdatavirussentisöndagsdetkommunikationssystemsomblandandraIransoljedepartementanvänder.

Av Reuters, TT

Myndigheternaharkopplatbortverksamhetenpåviktigaoljeanläggningarfråninternetförattundvikaytterligareattacker,rapporterarnyhetsbyrånMehr.

DubaiTT-Reuters

Annons
X
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X