Annons
X
Annons
X

Miljarderskahjälpaoljeindustrin

BrittiskaregeringenkommerattsatsakringtremiljarderkronoriettstödpakettilloljesektorninordöstraSkottland.Lägreråoljepriserhardrabbatnäringenhårt.PåcirkatvåårharNordsjöoljanrasattill33:10USA-dollar,frånprisnivåerpåöver100dollar.

Av TT

–OljaochgasärenviktigsektorintebaraförnordöstraSkottlandutanförhelalandet,sägerDavidMundell,brittiskministerförSkottland,ochfortsätter:

–Jagvetattdetärsvåratiderförmänniskorsomarbetaribranschenochderasfamiljer,ochjagärfastbeslutenattdenbrittiskaregeringenskagöravaddenkanförattstödjadem.

Mundellvillattpengarnablandannatskaanvändastillattgeolje-ochgasindustrinmöjligheterattexporterakunnandeglobalt.Utöverdettalarsigministernvarmförbreddadekonomiförattskapajobbtillväxtiandrasektorer.

Annons
X
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X