Annons
X
Annons
X

MFFköperstordelavstadion

PåmåndagväntaskommunstyrelseniMalmöbeslutaattMalmöFFfårökasittägandeiSwedbankstadionfrån25till75%,uppgerSydsvenskan.MFF:stotalaskuldväxertill400miljonerkronormenklubbensänkersinårskostnadmedcirka15miljonerkronornettoomaffärengårigenom.Processenharpågåttsedan2011menförsenadesavhöstensbankkris.BankochkommunkrävdesnabbamorteringfrånMalmöFF:ssida,vilketskulletaenstordelavvinsten.

Av TT

–Viharingapengarattbetalaavsåsnabbt.Dåskulleviamorteraihjäloss.Nukommerviattamorteraavkommunensdelförst,sägerMFF:svdPerNilsson.

DenskuldsomMFFfårkommunalborgenförpå43,5miljonerkronorförattkunnaköpalossaktierkommerattamorterasbortpåfemår.

–Menjagväntardehärveckornainnanjagkanandasut.Dethärharvaritenniomånaderlångprocess,sägerPerNilsson.

Annons
X

MalmöTT

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X