Annons
X
Annons
X

MagnusUgglaargpåSpotifyavtal

MagnusUgglatyckeratthanfårfördåligtbetaltavSpotifyochkommeratttabortsinalåtarfråndenpopuläramusiktjänsten.

Av Spektra, SvD, TT

Foto: SCANPIXARKIVMONTAGE:SVD

IettargtblogginläggskriverartistenatthanfrånSpotifyfåttlikamycketpengar”påsexmånadersomenhalvdangatumusikantdrarinpåendag”,uppgerAftonbladet.

UgglakritiserarskivbolagetSonyMusic,somhanlängesamarbetatmed,förattha”reatutsinaupphovsmän”genomavtaletmedSpotify.EttföretagsomSonyMusicdessutomäger6procentav,någotsomUgglaretatuppsigpåochframförttillskivbolagetsvdHasseBreitholtz.

UgglafrågarsighurdetkommersigattSonykunnatköpanärmaresexprocentavSpotifyförensåpasslitensummasom30.000kronor.

Annons
X

–SvaretärattSonyharreatutsinaupphovsmän,svararUgglapåsinegenfråga.

–Slumpatbortallmusik,inklusivemin.SonyMusic,somalltsåärenavdemsomvaritmedochstämtskitenurPirateBay,agerarnupåprecissammasättsomPirateBay,meddenlillaskillnadenattSonyharförsöktmörkadet.

TillAftonbladetsägerBreitholtzatthanförstårMagnusUgglasreaktion.

Stäng

KULTURCHEFENS NYHETSBREV – veckans viktigaste kulturtexter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  –Isakharhanrätt,hanbordefåmerbetaltochpåsikthoppasjagatthanfårdet.

  MagnusUgglasblogg

  ugglanyheter.blogspot.com

  TTSpektraochSvD.se

  Annons
  Annons
  X
  Foto: SCANPIXARKIVMONTAGE:SVD Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X