Annons
X
Annons
X

”Lyckaärenträningsbarförmåga”

Hjärnanärformbar.Vartvistyrvåruppmärksamhetpåverkarhurdenbyggsom.Detärdärförmeditationkangeossharmoniochbalans,sägerMarieRyd,forskareochredaktörförennyhetstjänstomhjärnforskning.HonvarenavgästernanärIdagsidanbjödintillPsykologisksalongomhjärnforskning,meditationochmindfulness.Läsmergenomattklickapålänkarnanedan.

Annons
X
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X