Annons
X
Annons
X

LasseBrandebyärdöd

SkådespelarenLasseBrandebyärdöd.Hanavlednattentillsöndagenefterenkorttidssjukdom.Hanblev66årgammal

LasseBrandebyblev66år.

LasseBrandebyblev66år. Foto: SCANPIX

–Lassevarenstorartist,enstorsångochdansman.Jagärjävligtledsenidag,sägerjournalistenochvännenJanneJosefsson.

LasseBrandebyblevfolkkärochkändförmajoritetenavsvenskafolketsomdenuddaGöteborgsfigurenKurtOlssonmedensällanskådadfrisyrochrutigkavaj.

HangestaltadeävenKurtOlssonpåscen,blandannatienkrogshowmedSiwMalmkvist.HanhadeävenenegenTV-serie.

Annons
X

–Hanlundevarafantastisktrolig,sägertv-profilenInvarOldsberg.

Gestaltendökförstuppilokalradion1979.SedanutveckladesfigurenavLasseBrandebypåolikasceneriGöteborg.1987blevdetenTV-seriedärKurtOlssonstelevisionblevensuccé.IseriensjöngKurtOlssoncoverspåSiwMalmkvistslåtarackompanjeradavDamorkestern.Hanintervjuadeocksåkändapersonerpåetthustakiettindustriområde.Enavdemestöverraskandefrågornahanställdevar:

–Hardukoskräck?

MenhanvarintebaraenkomikerochdeltagareiTV-programmetLet´sdance.Hanvaringenjör,journalist,fritidsgårdsföreståndare,lärareochskådespelareiNationalteaterniGöteborg.

SomjournalistgjordehanochJanneJosefssondetuppmärksammadeprogrammetElftetimmeniRadioSjuhärad.Idetringdedetillolikamakthavareochpolitiker.

DetmestkändainslagetvarnärdeförsöktekommaframtillChilesdåvarandediktatorAugustoPinochetiMonedapalatsetidenchilenskahuvudstaden.Dekominteändafram.DenåddeenavmedarbetarnaidiktatornsstabochspeladeensångavdenavdiktaturenavrättademusikernVictorJarailuren.Samtaletvaradei18sekunder.

–NärLasselågpåsjukhusberättadeenchilensksjuksköterskaattenskyltvidettchilenskttorguppmärksammarvadvigjorde.Visadeattviskaåkaditochseomdetstämmer.Mensåblirdetinte,sägerJanneJosefsson.

LasseBrandebyspeladeocksåfarsmedHaggeGeigert,folklustspelmedEvaRydbergochrevymedKentAndersson.HanhadeävenenrollioperettenGladaänkaniMalmö.

IsambandmedLet´sdance2007intervjuadeSvD:sKarinThunbergLasseBrandeby.Hanberättadedåatthanförstsadenej,menändradesig.Hansadeocksåatthanaldrighadedansat,inteenspåskoldanserna.

–Denendagångenjagdansatihelamittlivärför40årsedan.NärUnni,minföredettafru,ochjagdansadebrudvalsen,berättadehaniintervjun.

IsomrastogsLasseBrandebyinpåsjukhusmednjurproblemefterinspelningenavTV-programmetFångarnapåfortet.Hanvarpåsjukhusavochtillunderhelasommaren.IfebruarivardetplaneratatthanskullegörarevyföreställningariGöteborg.

BILDSPEL: LasseBrandebyskarriäribilder

YOUTUBIANA: FemoförglömligaögonblickmedKurtOlsson

Annons
Annons
X

LasseBrandebyblev66år.

Foto: SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X