Annons
X
Annons
X

Läkareslipperbarnporrättegång

EnStockholmsläkarevarsdatorinnehöll250000bilderoch300filmermedbarnporrslipperrättegångsedanpreskriptionstidenlöptut,skriverMetro.

Av TT
(uppdaterad)

Läkarenharutrettsförgrovtbarnpornografibrottsedan2005.Menförstnuharåklagarenslagitfastattläkarenintekankopplastillnågonspridningavmaterialet.Dåmisstankarnaintelängregällergrovtbrottärpreskriptionstidenfemåriställetförtio.

Läkarennekartillanklagelserna.

StockholmTT

Annons
X
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X